Damlama Sulama Hakkında Herşey

0312 310 60 05
info@tabanfiyat.com

Damlama Sulama Devlet Desteği

Damla sulama tesisi kuracak çiftçilerimize yetkili firmalar aracılığıyla Ziraat Bankası tarafından 5 yıl vadeli kredi verilmektedir. Ayrıca Devletimiz çiftçilerimizi yine maliyetin % 50’sini hibe, kalanını uzun vadeli ve düşük faizli kredi vererek desteklemektedir.

Ziraat bankası tarafından tarım kredisi kapsamında, damlama sulama kredisi verilmektedir. Devlet destekli olarak verilen damla sulama kredisi, modern basınçlı sulama kredisi olarak da adlandırılmaktadır. Çiftçilerin, tarla sulamaları amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması ve bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemler (Akıllı otomasyon sistemleri, akıllı sulama sistemleri vb. sistemler) konusundaki kredi talepleri karar kapsamında değerlendirilir. Ziraat bankası tarafından modern basınçlı sulama kredisi kapsamında, yağmurlama sistemi kredisi, mikro yağmurlama kredisi ve damlama sulama kredisi verilmektedir.

Devlet 10 dönüm ve üzeri sertifikalı fidanla kapama bahçe kuranlara sertifikalı fidan kullanım desteği vermektedir. Bu destek geri ödemesiz hibe şeklindedir.

Don ve dolu gibi doğal afetlere karşı yapılacak Tarım Sigortası tutarının % 50’ si hibe olarak karşılanmaktadır. Ayrıca devlet, hazine ve orman arazilerini Kapama Bahçe (tek çeşit ürün ile oluşturulan bahçe) kuracaklara uzun vadeli olarak tahsis etmektedir. Gerek tahsis edilen bu yerlere gerekse tapulu veya kiralık yerlere devlet, proje yaptıranlara çok uygun koşullarla kredi vererek destek vermektedir.

Tüm bu destek ve kredilerden faydalanabilmek için Ziraat Odalarına kayıt yaptırıp Tarım İl Müdürlüğü veya Tarım İlçe Müdürlüklerine başvurmanız ve Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydolmanız yeterlidir.

Tarım Kredi Kooperatifleri Damla Sulama Kredisi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere damlama sulama kredisi verilmektedir. Tarım Bakanlığınnı 09/03/2016 tarihli tebliğnamesin de belirtildiği üzere modern basınçlı sulama kredisi talep eden çiftçiler, tarım kredi kooperatiflerine başvuruda bulunabilecektir. Damlama sulama kredisi, Tarım ve Kredi Kooperatiflerinin kendi bünyesi içerisinde ki şartlar dahilinde verilecektir.

Damla sulama kredisi çekmek için gerekli evraklar


Devlet destekli düşük faizli damlama sulama kredisi kullanmak için;
1. Damla sulama kredisi almak isteyen çiftçiye ait, güncel Çiftçi Kayıt Sistemi belgesini, (ÇKS Belgesi)
2. Basınçlı sulama projesini, (damlama sulama proje örneği)
3. Su kaynağı çeşidi yer üstü su kaynağı olan başvurular için ilgili kurumdan (DSİ) alınacak su kullanım izin/tahsis belgesi, yeraltı suyu kullanımlarında kuyu ruhsatını sunması gereklidir.
Bu belgeleri getirmeyenler damlama sulama kredisi alamaz.


Damlama Sulama Teşvikleri

En Uygun Fiyatları Burada www.tabanfiyat.com

info@tabanfiyat.com
Her Hakkı Saklıdır. 2015 - 2019 Copyright.