Damlama Sulama Hakkında Herşey

0312 310 60 05
info@tabanfiyat.com

Damlama Sulama Nasıl Yapılır ?

Sistemin en önemli özelliği alanın tamamı ıslatılmayıp sadece bitki sırası ve kökleri boyunca ıslak bir şerit elde edilir ve bitki sıra arasında kuru bir alan kalır. Böylece mevcut sulama suyundan en üst verimde yararlanılır.

 

 • - Damla sulama borusunu, eğer varsa ambalajından çıkararak yoksa ambalaj çemberlerini kopartmadan makara veya kangal açma düzeneğine yerleştiriniz.
 • - Damla sulama borusu bobinleri açılırken boruların metal kısımlara sürtünmemesine ve yıpranmamasına dikkat ediniz.
 • - Damlama Boruları serilirken kıvrılmamasına ve kırılmamasına özen gösteriniz.
 • - Damlama Borusu toprak üzerinde sürüklenerek serilmemelidir. Sürükleme borunun yıpranmasına ve delinmesine sebep olabilir.
 • - Farklı toprak yapılarında kullanılabilecek damlama borularının damlatıcı arası mesafeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 • - Bitki üzerindeki askı tellerine asılarak çekilecek borularda boru askıları arasındaki mesafelere dikkat edilmelidir.
 • - Yassı tip damlama borularını, deliklerini yukarı gelecek şekilde seriniz.
 • - Damla sulama boruları toplanmadan önce hat sonları açılmalı ve boru içerisindeki atıklar temizlenmelidir. Boru içerisindeki karbonat yığılmaları % 0,5 – 1,0 HCl çözeltisinin borulara enjekte edilmesi ile temizlenir. Tıkanmanın giderilebilmesi için eriyiğin 5-15 dakika damlatıcılarla temas etmesi gerekir. Demir birikintileri için H2SO4 kullanılır.
 • - Damla Sulama Boruları içerisinde bulunan damlatıcılar yosun, kum, silt, kil, suda bulunabilecek ağır metaller, yosun kalıntıları, bakteri çamurları vb sebeplerle tıkanabilir. Bu sebeple damla sulama borularının kullanıldığı sistemlerde filtre kullanılmalıdır.
 • - Damla sulama borularının debi ölçülerinin belirlenmesinde, projelendirilmesinde ve boruların tarifinde basınç 1 bar olarak alınır (TS ISO 9261).
 • - Damlama borularının tıkanmasındaki ana sebep bir filtrasyon sisteminin olmaması veya sistem var ise de uygun çalıştırılmamasıdır.
 • - Sulama suyu sulanacak alanlara verilmeden önce bütün vanalar açılmalı ardından da sulama yapılacak alandaki vanalar açık kalacak şekilde diğerleri kapatılmalıdır. Damlama borularının basınçları kontrol edilmelidir. Eğer basınç yüksekse ana hat vanası kısılarak basınç ayarlanmalıdır.
 • - Damla Sulama Boruları düzenli olarak yıkanmalıdır.
 • - Gerektikçe sulama suyuna kimyasal iyileştiriciler eklenmelidir.
 • - Ana damlama boruları montaj önce temiz olmalıdır.
 • - Montaj sırasında boruların hat sonları kapalı tutulmalıdır.
 • - Ana borulara açılacak deliklere, damlama boruları hemen takılmalıdır.
 • - Montaj bittikten sonra sistem su ile temizlenmelidir.
 • - Gübreleme işlemi sonunda sulama sistemine en az 30 dakika daha su verilerek sistemin temizlenmesi sağlanır.
 • - Suda tamamen ve kolayca erimeyen gübreleri kullanmak damlatıcıların tıkanmasına sebep olabilir.
 • - Gübreleme işlemi sulama sistemi çalışma basıncına ulaşıldıktan sonra yapılmalıdır.
 • - Kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) iyonlarının yüksek konsantrasyonlarının neden olduğu sert su boru cidarlarını ve damlatıcıları kapatarak akış miktarını azaltır. Bu durumda tüm mevsim boyunca periyodik olarak HCl enjeksiyonu gerekir. Ca ve Mg konsantrasyonlarının düşük olması durumunda birkaç yılda bir HCl verilmesi önerilir.
 • - Tıkanmış olan damlatıcıları değiştirebilmek için nipel veya redüksiyon kullanarak boruya ek yapıp tıkanmış damlatıcıları değiştiriniz.
 • - Hasatta kullanılan, makine ve ekipmanlar, sandık vb ürün toplama kapları, el aletleri damlama borularına hasar verecek şekilde kullanılmamalı ve boru üzerine bırakılmamalıdır.Damlama Sulama Nasıl Yapılır Resimli


Damla Sulama Nasıl Yapılır

En Uygun Fiyatları Burada www.tabanfiyat.com

info@tabanfiyat.com
Her Hakkı Saklıdır. 2015 - 2019 Copyright.